Βιβλικός στα λετονικά

Μετάφραση: βιβλικός, Λεξικό: ελληνικά » λετονικά

Bībeles-, Bībeliskais, Bībeles, Bibliskā, bībeliska
βιβλικός στα λετονικά

Άλλες γλώσσες

Σχετικές λέξεις

βιβλικός λεξικό γλώσσας λετονικά, βιβλικός κύκλος, βιβλικός σύνδεσμος, βιβλικός γίγαντας, βιβλικός προφήτης, βιβλικός στα λετονικά

Μεταφράσεις

βιβλιάριο στα λετονικά - grāmatiņa, brošūra, buklets, bukletu, bukletā, grāmata, bībele
βιβλιαράκι στα λετονικά - grāmatiņa, brošūra, buklets, bukletu, bukletā, pamflets
βιβλιοδετώ στα λετονικά - grāmatsējējs
βιβλιοθήκη στα λετονικά - bibliotēka, bibliotēkas, bibliotēku, bibliotēkā
εμπαικτικός στα λετονικά - dzeltenais

Τυχαίες λέξεις

Τυχαίες λέξεις (ελληνικά/αγγλικά)


Βιβλικός στα λετονικά - Λεξικό: ελληνικά » λετονικά
Μεταφράσεις: Bībeles-, Bībeliskais, Bībeles, Bibliskā, bībeliska