Αποταμιεύω στα νορβηγικά

Μετάφραση: αποταμιεύω, Λεξικό: ελληνικά » νορβηγικά

berge, frelse, spare, redde
αποταμιεύω στα νορβηγικά

Πρόσθετες μεταφράσεις

spare, lagre, redde, lagrer, sparer

Σχετικές λέξεις

Άλλες γλώσσες

Σχετικές λέξεις

αποταμιεύω λεξικό γλώσσας νορβηγικά, αποταμιεύω ταχυδρομικο ταμιευτηριο, αποταμιεύω στα αγγλικα, αποταμιεύω αγγλικά, αποταμιεύω ττ, λογαριασμός αποταμιεύω, αποταμιεύω στα νορβηγικά

Μεταφράσεις

ακαδημία στα νορβηγικά - akademi, academy, akademiet
αποτέλεσμα στα νορβηγικά - resultat, resultatet, følge, produktet, effekt, utfall, konsekvens, ...
αποταμίευση στα νορβηγικά - besparelser, sparing, innsparinger, besparelse
αποτελεσματικός στα νορβηγικά - effektiv, effektive, effektivt
αποτελεσματικότητα στα νορβηγικά - effektiviteten, effektivitet, effekten, effekt, effektiv

Τυχαίες λέξεις

Τυχαίες λέξεις (ελληνικά/αγγλικά)


Αποταμιεύω στα νορβηγικά - Λεξικό: ελληνικά » νορβηγικά
Μεταφράσεις: berge, frelse, spare, redde, spare, lagre, redde, lagrer, sparer