Ελεύθερα στα ουκρανικά

Μετάφραση: ελεύθερα, Λεξικό: ελληνικά » ουκρανικά

широко-широко, вільно, широко, рясно
ελεύθερα στα ουκρανικά

Πρόσθετες μεταφράσεις: ελεύθερα

безкоштовно, бесплатно, безплатно

Σχετικές λέξεις

Άλλες γλώσσες

Σχετικές λέξεις: ελεύθερα

ελεύθερα λεξικό γλώσσας ουκρανικά, ελεύθερα παιχνίδια, ελεύθερα λιπαρά οξέα, ελεύθερα λογισμικά, ελεύθερα δεδομένα gis, ελεύθερα σχολεία waldorf, ελεύθερα στα ουκρανικά

Μεταφράσεις

αίσθημα στα ουκρανικά - почуття, відчуття, сенс, відчути, глузд, відчування, почування, почувати, ...
ελευθερία στα ουκρανικά - свобода, воля, свободу, незалежність, право, привілей, вільність
ελευθερώνω στα ουκρανικά - реліз, прозорий, ясний, ясно, чистий, світлий, стерти
ελιά στα ουκρανικά - оливковий, маслиновий, оливково, маслина
ελιγμός στα ουκρανικά - маневр, нежіночна

Τυχαίες λέξεις

Τυχαίες λέξεις (ελληνικά/αγγλικά)


Ελεύθερα στα ουκρανικά - Λεξικό: ελληνικά » ουκρανικά
Μεταφράσεις: широко-широко, вільно, широко, рясно, безкоштовно, бесплатно, безплатно