Θεωρητικός στα ουκρανικά

Μετάφραση: θεωρητικός, Λεξικό: ελληνικά » ουκρανικά

реферат, ризикований, витяг, умоглядний, спекулятивний, ризиковий, виписка, абстрактний
θεωρητικός στα ουκρανικά

Πρόσθετες μεταφράσεις

теоретик

Σχετικές λέξεις

Άλλες γλώσσες

Σχετικές λέξεις

θεωρητικός λεξικό γλώσσας ουκρανικά, θεωρητικόσ αντίθετο, βίοσ θεωρητικόσ, θεωρητικός υπολογισμός και μοντελοποίηση θερμοχωρητικότητας και θερμικής αδράνειας σύγχρονου βιοκλιματικού κτιρίου, θεωρητικόσ πληθυσμόσ, θεωρητικός συνώνυμο, θεωρητικός στα ουκρανικά

Μεταφράσεις

δραστηριότητα στα ουκρανικά - діяльність, діяльності, енергія, активність, спритність
θεωρία στα ουκρανικά - теорія
θεωρείο στα ουκρανικά - галерея, галерея відправити, штольня, портик, хори, балкон
θεωρώ στα ουκρανικά - розглядати, розглядатиме, розглядатимуть, вважайте, вважати, регалії, обмірковувати, роздивлятися, ...
θεϊκός στα ουκρανικά - божественний, божественне, пророчий

Τυχαίες λέξεις

Τυχαίες λέξεις (ελληνικά/αγγλικά)


Θεωρητικός στα ουκρανικά - Λεξικό: ελληνικά » ουκρανικά
Μεταφράσεις: реферат, ризикований, витяг, умоглядний, спекулятивний, ризиковий, виписка, абстрактний, теоретик