Ενήλικος στα ρουμανικά

Μετάφραση: ενήλικος, Λεξικό: ελληνικά » ρουμανικά

adult
ενήλικος στα ρουμανικά

Πρόσθετες μεταφράσεις

adult, adulți, adulților, pentru adulți, adulte

Σχετικές λέξεις

Άλλες γλώσσες

Σχετικές λέξεις

ενήλικος λεξικό γλώσσας ρουμανικά, ενήλικος ορισμός, ενήλικος σημασια, ενήλικος ημιπληγικός bobath, ενήλικος ή ενήλικας, ενήλικος σκύλος, ενήλικος στα ρουμανικά

Μεταφράσεις

ενέργεια στα ρουμανικά - acțiune, acțiuni, de acțiune, actiune, măsuri
ενήλικας στα ρουμανικά - adult, adulți, adulților, pentru adulți, adulte
ενίσχυση στα ρουμανικά - amplificare, amplificarea, de amplificare, amplificării, amplificare a
εναγής στα ρουμανικά - reclamant, reclamantului, reclamantul, de reclamant, reclamantă, groaznic, odios
ουσιαστικά στα ρουμανικά - în esență,, esență, în esență, în principal, aproape

Τυχαίες λέξεις

Τυχαίες λέξεις (ελληνικά/αγγλικά)


Ενήλικος στα ρουμανικά - Λεξικό: ελληνικά » ρουμανικά
Μεταφράσεις: adult, adult, adulți, adulților, pentru adulți, adulte