Κατάλυμα στα ρωσικά

Μετάφραση: κατάλυμα, Λεξικό: ελληνικά » ρωσικά

расквартирование, кредит, удобство, приспособление, ссуда, приют, прибежище, проживание, помещение, размещение, убежище, аккомодация, соглашение, компромисс, жилище, заем
κατάλυμα στα ρωσικά

Πρόσθετες μεταφράσεις

жилье, гостинице, проживание, В гостинице, размещение

Σχετικές λέξεις

Άλλες γλώσσες

Σχετικές λέξεις

κατάλυμα λεξικό γλώσσας ρωσικά, κατάλυμα συνώνυμα, κατάλυμα λεξικό, κατάλυμα σημασία, κατάλυμα ορισμόσ, κατάλυμα γαλλίασ ρόδοσ, κατάλυμα στα ρωσικά

Μεταφράσεις

ηγούμαι στα ρωσικά - вести, привести, приведет, приводят, приводить, быть, успех, набалдашник, ...
κατάλογος στα ρωσικά - список, перечень, списке, списка, лист, реестр, каталогизировать, прейскурант, ...
κατάλοιπο στα ρωσικά - остаток, остатка, осадок, остатков, вычетов, сдача, сальдо, остальное, ...
κατάλυση στα ρωσικά - катализ, катализа, катализе, катализу, катализом, уничтожение, отмена, ликвидация, ...
κατάπληξη στα ρωσικά - ужас, оцепенение, испуг, смятение, растерянность, столбняк, ступор, остолбенение, ...

Τυχαίες λέξεις

Τυχαίες λέξεις (ελληνικά/αγγλικά)


Κατάλυμα στα ρωσικά - Λεξικό: ελληνικά » ρωσικά
Μεταφράσεις: расквартирование, кредит, удобство, приспособление, ссуда, приют, прибежище, проживание, помещение, размещение, убежище, аккомодация, соглашение, компромисс, жилище, заем, жилье, гостинице, проживание, В гостинице, размещение