Κατάλυμα στα σλαβομακεδονικά

Μετάφραση: κατάλυμα, Λεξικό: ελληνικά » σλαβομακεδονικά

сместување, за сместување, сместувачки, сместувањето, сместувачките
κατάλυμα στα σλαβομακεδονικά

Άλλες γλώσσες

Σχετικές λέξεις

κατάλυμα λεξικό γλώσσας σλαβομακεδονικά, κατάλυμα συνώνυμα, κατάλυμα λεξικό, κατάλυμα σημασία, κατάλυμα ορισμόσ, κατάλυμα γαλλίασ ρόδοσ, κατάλυμα στα σλαβομακεδονικά

Μεταφράσεις

κατάλογος στα σλαβομακεδονικά - листа, список, листата, списокот, листа на
κατάλοιπο στα σλαβομακεδονικά - остатоци, остаток, резидуи, остатоци од, остатокот
κατάλυση στα σλαβομακεδονικά - катализа, катализата, катализатори, катализатор
κατάπληξη στα σλαβομακεδονικά - вчудоневиденост, запрепастување, вџашеност, загриженост, запрепастеност
υπερθερμαίνομαι στα σλαβομακεδονικά - superheat

Τυχαίες λέξεις

Τυχαίες λέξεις (ελληνικά/αγγλικά)


Κατάλυμα στα σλαβομακεδονικά - Λεξικό: ελληνικά » σλαβομακεδονικά
Μεταφράσεις: сместување, за сместување, сместувачки, сместувањето, сместувачките