Ενήλικος στα σλοβακικά

Μετάφραση: ενήλικος, Λεξικό: ελληνικά » σλοβακικά

dospelý
ενήλικος στα σλοβακικά

Πρόσθετες μεταφράσεις

dospelý, dospelé, dospelých

Σχετικές λέξεις

Άλλες γλώσσες

Σχετικές λέξεις

ενήλικος λεξικό γλώσσας σλοβακικά, ενήλικος ορισμός, ενήλικος σημασια, ενήλικος ημιπληγικός bobath, ενήλικος ή ενήλικας, ενήλικος σκύλος, ενήλικος στα σλοβακικά

Μεταφράσεις

ενέργεια στα σλοβακικά - akcie, akcia, podujatia, činnosti, opatrenia, predošlý
ενήλικας στα σλοβακικά - dospelý, dospelé, dospelých
ενίσχυση στα σλοβακικά - rozšírenie, rozšírenia, rozšírení, rozšíreniu, rozširovania, posily, rozvedení
εναγής στα σλοβακικά - žalobca, žalobcu, navrhovateľ, navrhovateľa, žalobcov, ohavný
μετατρέπω στα σλοβακικά - konvertovať, konvertovat, previesť, konverziu, premeniť, meniť

Τυχαίες λέξεις

Τυχαίες λέξεις (ελληνικά/αγγλικά)


Ενήλικος στα σλοβακικά - Λεξικό: ελληνικά » σλοβακικά
Μεταφράσεις: dospelý, dospelý, dospelé, dospelých