Σπασμός στα σλοβενικά

Μετάφραση: σπασμός, Λεξικό: ελληνικά » σλοβενικά

kleč
σπασμός στα σλοβενικά

Πρόσθετες μεταφράσεις

krč, krči, spazem, spazmi, spazma

Σχετικές λέξεις

Άλλες γλώσσες

Σχετικές λέξεις

σπασμός λεξικό γλώσσας σλοβενικά, σπασμός των μυών της περιοχής του αυχένα, σπασμός οισοφάγου, σπασμός προσαρμογής, σπασμός των στεφανιαίων αρτηριών, σπασμός του οισοφάγου, σπασμός στα σλοβενικά

Μεταφράσεις

ίδρυση στα σλοβενικά - ustanovitev, vzpostavitev, obrat, ustanova, enota, založení
σπαρταρώ στα σλοβενικά - writhe
σπασμωδικός στα σλοβενικά - krčevito, spastično, spastični, spazmodične, spastična
σπαστός στα σλοβενικά - odmor, prelom, odmor za, prekinitev, odmorov
σπατάλη στα σλοβενικά - odpadki, odpadkov, odpadke, odpadne, tratiti, odpad

Τυχαίες λέξεις

Τυχαίες λέξεις (ελληνικά/αγγλικά)


Σπασμός στα σλοβενικά - Λεξικό: ελληνικά » σλοβενικά
Μεταφράσεις: kleč, krč, krči, spazem, spazmi, spazma