Τηλεόραση στα σλοβενικά

Μετάφραση: τηλεόραση, Λεξικό: ελληνικά » σλοβενικά

televizija
τηλεόραση στα σλοβενικά

Πρόσθετες μεταφράσεις

TV, televizija, Velikost, televizor, televizijo

Σχετικές λέξεις

Άλλες γλώσσες

Σχετικές λέξεις

τηλεόραση λεξικό γλώσσας σλοβενικά, τηλεόραση σήμερα, τηλεόραση skroutz, τηλεόραση πρόγραμμα σήμερα, τηλεόραση μυτιλήνης, τηλεόραση lg, τηλεόραση στα σλοβενικά

Μεταφράσεις

κοράλλι στα σλοβενικά - coral, koral, korale, koralni, koralno, korál
τηλεσκόπιο στα σλοβενικά - teleskop, teleskopski, teleskopom, telescope, teleskopsko
τηλεφωνώ στα σλοβενικά - razpis, klic, klicev, klica, poziv, telefon, klicati, telefonirati, ...
τηρώ στα σλοβενικά - opazovanje, opazujejo, opazovati, upoštevajte, opazuje
της στα σλοβενικά - od, izmed, po, iz, o, ji, jí, ni

Τυχαίες λέξεις

Τυχαίες λέξεις (ελληνικά/αγγλικά)


Τηλεόραση στα σλοβενικά - Λεξικό: ελληνικά » σλοβενικά
Μεταφράσεις: televizija, TV, televizija, Velikost, televizor, televizijo