Συμβόλαιο στα σουηδικά

Μετάφραση: συμβόλαιο, Λεξικό: ελληνικά » σουηδικά

avtal, kontrakt
συμβόλαιο στα σουηδικά

Πρόσθετες μεταφράσεις

kontrakt, avtal, avtalet, kontraktet, kontrakts

Σχετικές λέξεις

Άλλες γλώσσες

Σχετικές λέξεις

συμβόλαιο λεξικό γλώσσας σουηδικά, συμβόλαιο τιμής μεταξύ μητέρας και παιδιού, συμβόλαιο w, συμβόλαιο θανάτου, συμβόλαιο εργασίας, συμβόλαιο μέσι, συμβόλαιο στα σουηδικά

Μεταφράσεις

ντόμπρος στα σουηδικά - frispråkig, frispråkiga, uttalad, outspoken, uttalade, uppriktig
συμβουλεύω στα σουηδικά - råda, råd, ge råd, rekommenderar, råder, advokat
συμβούλιο στα σουηδικά - råd, rådet, rådets, kommunfullmäktige
συμμέτοχος στα σουηδικά - deltagare, deltagaren, deltagarens, deltagares, deltar
συμμαχία στα σουηδικά - allians, alliansen, förbund, förbindelse

Τυχαίες λέξεις

Τυχαίες λέξεις (ελληνικά/αγγλικά)


Συμβόλαιο στα σουηδικά - Λεξικό: ελληνικά » σουηδικά
Μεταφράσεις: avtal, kontrakt, kontrakt, avtal, avtalet, kontraktet, kontrakts