Ετυμηγορία in english

Translation: ετυμηγορία, Dictionary: greek » english

verdict
ετυμηγορία in english

Additional translations

verdict, verdict of, verdict was, the verdict

Related words

Synonyms & Translations

verdict
  • ετυμηγορία
  • ετυμηγορία ένορκων

Translations

ετοιμόρροπος in english - ramshackle, groggy, tumble down, crumbly, floppy, derelict
ετοιμότητα in english - readiness, preparedness, alertness, ready, hand
ετυμολογία in english - etymology, etymology of, the etymology, derivation
ευάερος in english - airy

Random words


Ετυμηγορία in english - Dictionary: greek » english
Translations: verdict, verdict, verdict of, verdict was, the verdict