Μοναξιά in english

Translation: μοναξιά, Dictionary: greek » english

loneliness, solitude
μοναξιά in english

Additional translations

loneliness, solitude, aloneness, lonely

Related words

Synonyms & Translations

loneliness
 • μοναξιά

solitude
 • μοναξιά
 • ερημιά

desolation
 • ερήμωση
 • απόγνωση
 • μοναξιά

lonesomeness
 • μοναξιά

aloneness
 • μοναξιά

privacy
 • μοναξιά
 • μυστικότης
 • μυστικότητα
 • ησυχία
 • ερημιά

seclusion
 • απομόνωση
 • μοναξιά

solitariness
 • μοναξιά
 • μόνωση

Translations

μονή in english - abbey, single, monastery, moni, monastery of, nunnery
μοναδικός in english - unique, only, sole, single, the sole, singular
μοναχικός in english - lonely, lone, monastic, solitary, solitaire, lonesome
μοναχός in english - friar, monk, a monk, alone

Random words


Μοναξιά in english - Dictionary: greek » english
Translations: loneliness, solitude, loneliness, solitude, aloneness, lonely