Περιζώνω in english

Translation: περιζώνω, Dictionary: greek » english

embed
περιζώνω in english

Additional translations

engird, begird, cincture, skirt

Related words

Synonyms & Translations

zone
 • χωρίζω εις ζώνας
 • περιζώνω

begird
 • περιζώνω
 • περιστοιχίζω

belt
 • ζώνω
 • περιζώνω
 • δέρνω με λουρίδα

cincture
 • περιζώνω

engird
 • περιζώνω

skirt
 • περιτριγυρίζω
 • περιζώνω

Translations

περιεκτικός in english - comprehensive, inclusive, concise, succinct, a comprehensive
περιεργάζομαι in english - pry, peer
περιθωριακός in english - marginal, fringe, peripheral, outcast, a marginal
περιθώριο in english - margin, scope, border, margin of, room

Random words


Περιζώνω in english - Dictionary: greek » english
Translations: embed, engird, begird, cincture, skirt