Πραγματογνωμοσύνη in english

Translation: πραγματογνωμοσύνη, Dictionary: greek » english

Source language:
greek
Target language:
english
Translations:
expertise, expert, an expert, expert opinion
Πραγματογνωμοσύνη in english
Related words

Synonyms & Translations: πραγματογνωμοσύνη

expertise
  • πραγματογνωμοσύνη

Translations

  • πραγματικά in english - actually, really, truly, real, actual
  • πραγματικός in english - factual, actual, veritable, real, effective, true, a real
  • πραγματοποίηση in english - fruition, realization, embodiment, making, out, implementation
  • πραγματοποιώ in english - fulfil, accomplish, realize, materialize, I realize, I make
Random words
Πραγματογνωμοσύνη in english - Dictionary: greek » english
Translations: expertise, expert, an expert, expert opinion