Ti in bulgaro

Traduzione: ti, Dizionario: italiano » bulgaro

ти, ви, вие, вас, можете
ti in bulgaro

Altre lingue

Parole correlate

ti dizionario di lingua bulgaro, ti penso raramente testo, ti ricordi di me, ti consiglio, ti sposo ma non troppo, ti porto a cena con me, ti in bulgaro

Traduzioni

dondolare in bulgaro - люлка, суинг, разгара, ход, завъртане, камък, скала, рок
tetto in bulgaro - покрив, покрива, на покрива, покривна, покривната
tettoia in bulgaro - навес, балдахин, короните, капака, сенник, особняк
tibia in bulgaro - тибията, пищяла, пищял, тибия, на пищяла
tic in bulgaro - тик, tic, тънкослойна хроматография, тънкослойна, тикове

Parole a caso

Parole a caso (italiano/inglese)


Ti in bulgaro - Dizionario: italiano » bulgaro
Traduzioni: ти, ви, вие, вас, можете