Priekšrocība in english

Translation: priekšrocība, Dictionary: latvian » english

vantage, advantage
priekšrocība in english

Additional translations

advantage, privilege, advantage of, the advantage, an advantage

Related words

Synonyms & Translations

advantage
 • priekšrocība
 • pārākums
 • labvēlīgs stāvoklis
 • atvieglojums

preference
 • priekšroka
 • izvēle
 • priekšrocība
 • pārākums
 • preferanss

precedence
 • prioritāte
 • pārākums
 • priekšrocība

indulgence
 • indulgence
 • iecietība
 • iegribu apmierināšana
 • grēku atlaišana
 • tolerance
 • priekšrocība

privilege
 • privilēģija
 • priekšrocība
 • atvieglojums

purchase
 • pirkums
 • iepirkums
 • vērtīgums
 • vērtība
 • ceļamā ierīce
 • priekšrocība

law
 • likums
 • noteikums
 • tiesību zinātne
 • jurisprudence
 • tiesas process
 • priekšrocība

start
 • sākums
 • starts
 • satrūkšanas
 • priekšrocība

boon
 • labdarība
 • pakalpojums
 • priekšrocība

odds
 • izredzes
 • atšķirība
 • starpība
 • nesaskaņa
 • priekšrocība
 • priekšroka

Translations

priekšpilsēta in english - suburb, outskirts, suburb of, the suburb, priekshpilseta
priekšpuse in english - front, the front, recto, front of, front side
priekšstats in english - view, idea, notion, picture, impression, thought, conception, ...
priekštecis in english - predecessor, forerunner, precursor, ancestor, predecessor of, root, antecedent

Random words


Priekšrocība in english - Dictionary: latvian » english
Translations: vantage, advantage, advantage, privilege, advantage of, the advantage, an advantage