Kārtība latīņu valodā

Tulkojums: kārtība, Vārdnīca: latviešu » latīņu

ordo, mandatum, jussio, decretum, ordinatio
kārtība latīņu valodā

Saistīti vārdi

Citas Valodas

Saistīti vārdi

kārtība valodas vārdnīca latīņu, kārtība kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, kārtība kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi, kārtība kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos, kārtība kādā bērni šķērso valsts robežu, kārtība kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti, kārtība latīņu valodā

Tulkojumi

kārtns latīņu valodā - ordinarius
kārts angļu valodā - card, pole, the card, community card, card in
kāts latīņu valodā - capulus, possideo, teneo, tracto
kļava latīņu valodā - acer
nepieklājīgs latīņu valodā - rudis, asper, crudus

Nejauši vārdi

Nejauši vārdi (latviešu/angļu)


Kārtība latīņu valodā - Vārdnīca: latviešu » latīņu
Tulkojumi: ordo, mandatum, jussio, decretum, ordinatio