Child на македонски

Превод: child, Речник: англиски » македонски

детето
child на македонски

Дополнителни преводи: child

дете, детето, деца, децата, детска

Поврзани зборови

Преводи

chilblain на шпански - sabañón
chilblains на македонски - смрзнатини
child-bearing на македонски - породувањето, во репродуктивниот
child-birth на македонски - дете, детето, деца, децата, детска

Зборови по случаен избор

Зборови по случаен избор (македонски/англиски)


Child на македонски - Речник: англиски » македонски
Преводи: детето, дете, детето, деца, децата, детска