Computer на македонски

Превод: computer, Речник: дански » македонски

компјутерот
computer на македонски

Дополнителни преводи: computer

компјутер, компјутерски, компјутерот, компјутерска, компјутерските

Поврзани зборови

Преводи

cognac на македонски - коњак, коњакот
collage на македонски - колаж, колажот, колажна, колажната
computerprogram на македонски - компјутерска програма,, компјутерска програма, компјутерски програм, компјутерската програма, компјутер програма
computerprogrammering на македонски - компјутерско програмирање, компјутерското програмирање, за компјутерско програмирање, компјутерски програмски

Зборови по случаен избор

Зборови по случаен избор (македонски/англиски)


Computer на македонски - Речник: дански » македонски
Преводи: компјутерот, компјутер, компјутерски, компјутерот, компјутерска, компјутерските