Енциклопедија на англиски

Превод: енциклопедија, Речник: македонски » англиски

Јазик од кој сакате да преведувате:
македонски
Јазик на кој сакате да преведувате:
англиски
Преводи:
encyclopaedia, cyclopaedia, encyclopedia, an encyclopedia, breeds
Енциклопедија на англиски
Поврзани зборови
Други јазици

Поврзани зборови: енциклопедија

енциклопедија македоника, енциклопедија југославије, енциклопедија српске историографије, енциклопедија британика, енциклопедија православног духовног живота, енциклопедија речник на јазици англиски, енциклопедија на англиски

Преводи

  • енергија на англиски - energy, power, generation, the energy, of energy
  • ензим на англиски - enzyme, an enzyme, of enzyme, the enzyme, enzyme inhibitors
  • еребицата на англиски - partridge
  • есен на англиски - fall, autumn, the autumn, the fall
Зборови по случаен избор
Енциклопедија на англиски - Речник: македонски » англиски
Преводи: encyclopaedia, cyclopaedia, encyclopedia, an encyclopedia, breeds