Мострата на англиски

Превод: мострата, Речник: македонски » англиски

sample
мострата на англиски

Дополнителни преводи: мострата

sample, the sample, specimen, the specimen, a sample

Поврзани зборови

Други јазици

Преводи

кајсијата на англиски - apricot, the apricot
морковот на англиски - carrot, carrots, the carrot
мостот на англиски - bridge, the bridge, a bridge
мравата на англиски - formic, ant, pismire
мразот на англиски - ice, the ice, frost

Зборови по случаен избор

Зборови по случаен избор (македонски/англиски)


Мострата на англиски - Речник: македонски » англиски
Преводи: sample, sample, the sample, specimen, the specimen, a sample