Шифрата на англиски

Превод: шифрата, Речник: македонски » англиски

code
шифрата на англиски

Дополнителни преводи

code, Password, ciphers, the code, crypto

Поврзани зборови

Други јазици

Поврзани зборови

шифрата речник на јазици англиски, шифрата на александар, шифрата на англиски

Преводи

патлиџанот на англиски - tomato
шевот на англиски - shevot, seam
шеќер на англиски - sugar, glucose, of sugar, the sugar
шишето на англиски - bottle, the bottle, a bottle, flask, bottle of
шкрилец на англиски - slate, shale, schist

Зборови по случаен избор

Зборови по случаен избор (македонски/англиски)


Шифрата на англиски - Речник: македонски » англиски
Преводи: code, code, Password, ciphers, the code, crypto