Јуриспруденција на англиски

Превод: јуриспруденција, Речник: македонски » англиски

law, jurisprudence
јуриспруденција на англиски

Дополнителни преводи

jurisprudence, the jurisprudence

Поврзани зборови

Други јазици

Преводи

крстот на англиски - cross, the cross, a cross
јоносфера на англиски - ionosphere, the ionosphere
јунакот на англиски - hero, the hero, a hero, hero of
љубов на англиски - love, loving, affection, the love
ќелијата на англиски - cell, the cell, a cell

Зборови по случаен избор

Зборови по случаен избор (македонски/англиски)


Јуриспруденција на англиски - Речник: македонски » англиски
Преводи: law, jurisprudence, jurisprudence, the jurisprudence