Ќелијата на англиски

Превод: ќелијата, Речник: македонски » англиски

cell
ќелијата на англиски

Дополнителни преводи: ќелијата

cell, the cell, a cell

Поврзани зборови

Други јазици

Преводи

валутата на англиски - currency, the currency, currency of, coin
јуриспруденција на англиски - jurisprudence, the jurisprudence, law
љубов на англиски - love, loving, affection, the love
ќерката на англиски - daughter, the daughter, a daughter, his daughter, girl
џуџето на англиски - dwarf, the dwarf, midget, the midget, gnome

Зборови по случаен избор

Зборови по случаен избор (македонски/англиски)


Ќелијата на англиски - Речник: македонски » англиски
Преводи: cell, cell, the cell, a cell