Компјутерот на норвешки

Превод: компјутерот, Речник: македонски » норвешки

datamaskin
компјутерот на норвешки

Дополнителни преводи

datamaskin, datamaskinen, maskinen, data, PC

Поврзани зборови

Други јазици

Поврзани зборови

компјутерот речник на јазици норвешки, компјутерот денес, компјутерот мојот прозорец, компјутерот прозорец кон светот, компјутерот на норвешки

Преводи

компасот на норвешки - kompass, kompasset
компирот на норвешки - poteter, potetene, tappe, potet
комуникација на норвешки - kommunikasjon, kommunikasjons, kommunikasjonen
кондензатор на норвешки - kondensator, kondensatoren, kondensatorer
срп на норвешки - sigd, sigden, sickle

Зборови по случаен избор

Зборови по случаен избор (македонски/англиски)


Компјутерот на норвешки - Речник: македонски » норвешки
Преводи: datamaskin, datamaskin, datamaskinen, maskinen, data, PC