Поленот на португалски

Превод: поленот, Речник: македонски » португалски

pólen, de pólen, o pólen, pólen de, do pólen
поленот на португалски

Други јазици

Преводи

интернет на португалски - internet, à internet, de internet, da internet, a internet, limpo, aninhar, rede, ...
податок на португалски - dados, de dados, dados de, os dados, dos dados, querido, informar, ...
поезија на португалски - poesia, a poesia, poesias, de poesia, da poesia, poético, verificar
полето на португалски - direito, direita, certo, à direita, a direita, campo, aeroporto, campos, ...
полжавот на португалски - caracol, snail, do caracol, caramujo, de caracol, liso, acariciar, alisar, ...

Зборови по случаен избор

Зборови по случаен избор (македонски/англиски)


Поленот на португалски - Речник: македонски » португалски
Преводи: pólen, de pólen, o pólen, pólen de, do pólen