Хирургија на словенечки

Превод: хирургија, Речник: македонски » словенечки

kirurgija, Surgery, operacija, kirurgijo, kirurgije
хирургија на словенечки

Други јазици

Поврзани зборови: хирургија

хирургија речник на јазици словенечки, естетска хирургија, орална хирургија, максилофацијална хирургија, хирургија со нега, кардио хирургија, хирургија на словенечки

Преводи

нишата на словенечки - nišo, niše, nišni, niša
хидросфера на словенечки - hidrosfere, hydrosphere, hidrosfera, hidrosfero
хипотеза на словенечки - hipoteza, hipotezo, hipoteze, domneva, názor
хирургот на словенечки - kirurg, surgeon, kirurga
хлорофил на словенечки - klorofil, klorofila, chlorophyll, klorofilu

Зборови по случаен избор

Зборови по случаен избор (македонски/англиски)


Хирургија на словенечки - Речник: македонски » словенечки
Преводи: kirurgija, Surgery, operacija, kirurgijo, kirurgije