Etterfølger på engelsk

Oversettelse: etterfølger, Ordbok: norsk » engelsk

Kildespråk:
norsk
Målspråk:
engelsk
Oversettelser:
successor, follower, succeeds, the successor
Etterfølger på engelsk
Relaterte ord
Andre språk

Synonymer & Oversettelser: etterfølger

successor
  • etterfølger
  • etterfølger

Relaterte ord: etterfølger

etterfølger antonymer, etterfølger as, etterfølger av fifty shades, etterfølger av stalin, etterfølger betydning, etterfølger på engelsk, etterfølgere på engelsk, hans etterfølger på engelsk, etterfølger språk ordbok engelsk, etterfølger på engelsk

Oversettelser

  • etterape på engelsk - ape, mimic, imitate, imitate the, mimic the
  • etterfølge på engelsk - succeed, follow, comply, comply with, succeed the
  • etterkomme på engelsk - meet, comply, complying, comply with, complying with
  • etterkommer på engelsk - descendant, descendent, after coming, comply with, comply
Tilfeldige ord
Etterfølger på engelsk - Ordbok: norsk » engelsk
Oversettelser: successor, follower, succeeds, the successor