Nauka in english

Translation: nauka, Dictionary: polish » english

learning, schooling, edification, science, instruction, study, education, scholarship, tuition, teaching
nauka in english

Additional translations

science, learning, education, study, teaching

Related words

Synonyms & Translations

science
 • nauka
 • wiedza
 • umiejętność

learning
 • nauka
 • wiedza
 • poznanie
 • uczoność
 • umiejętności
 • naukowość

teaching
 • nauczanie
 • nauka
 • uczenie
 • nauczycielstwo
 • dydaktyka
 • instruktaż

education
 • edukacja
 • wykształcenie
 • kształcenie
 • nauka
 • oświata
 • chowanie

study
 • studium
 • badanie
 • studiowanie
 • zbadanie
 • nauka
 • dociekanie

school
 • szkoła
 • uczelnia
 • klasa
 • nauka
 • sztuba
 • ławica

tuition
 • czesne
 • nauczanie
 • nauka

knowledge
 • wiedza
 • znajomość
 • poznanie
 • wiadomość
 • obeznanie
 • nauka

instruction
 • instrukcja
 • nauka
 • nauczanie
 • przeszkolenie
 • szkolenie
 • edukacja

schooling
 • nauka
 • szkolenie
 • edukacja
 • ćwiczenie

training
 • szkolenie
 • trening
 • kształcenie
 • przeszkolenie
 • trenowanie
 • nauka

precept
 • przykazanie
 • nakaz
 • nauka

Translations

nauczycielstwo in english - teachers, teaching, the teachers, teachers are, teachers to
nauczyć in english - learn, to learn, teach, to teach, learning, educe, undeceive
naukowcy in english - scientists, researchers, the researchers, the scientists, scholars
naukowiec in english - scientist, scholar, academic, researcher, a scientist, savant, ...

Random words


Nauka in english - Dictionary: polish » english
Translations: learning, schooling, edification, science, instruction, study, education, scholarship, tuition, teaching, science, learning, education, study, teaching