Przewaga in english

Translation: przewaga, Dictionary: polish » english

advantage, mastery, preponderance, overbalance, vantage, dominance, predominance, bulge, superiority, ascendancy, overweight, prevalence, supremacy
przewaga in english

Additional translations

advantage, predominance, preponderance, dominance, superiority

Related words

Synonyms & Translations

advantage
 • korzyść
 • przewaga
 • zaleta
 • przewaga nad kimś lub czymś
 • pożytek
 • profit

predominance
 • przewaga
 • wyższość
 • górowanie
 • panowanie

superiority
 • wyższość
 • przewaga
 • przewyższenie
 • zwierzchnictwo
 • starszeństwo
 • prym

lead
 • ołów
 • grafit
 • sonda
 • lot
 • interlinia
 • przewaga

supremacy
 • zwierzchnictwo
 • supremacja
 • przewaga
 • wszechwładza
 • supremat

overweight
 • nadwaga
 • przewaga

dominance
 • przewaga
 • panowanie
 • dominowanie

ascendency
 • panowanie
 • przewaga
 • wpływ

ascendancy
 • przewaga
 • panowanie
 • wpływ

bulge
 • wybrzuszenie
 • wypukłość
 • spęcznienie
 • wzdęcie
 • przewaga
 • hossa

odds
 • nierówność
 • nierównomierność
 • różnica
 • przewaga
 • sprzeczność
 • niezgodność

overpoise
 • przewaga

preponderance
 • przewaga
 • wyższość

predomination
 • dominacja
 • przewaga

prevalence
 • rozpowszechnienie
 • przewaga
 • panowanie
 • przemoc
 • powszechne występowanie

vantage
 • przewaga

the better hand
 • przewaga

overbalance
 • przeważanie
 • przewaga

preeminence
 • prymat
 • wyższość
 • przewaga

Translations

przetłumaczalny in english - translatable
przetłumaczyć in english - translate, translated, to translate, translate the, translate a, retell
przewalanie in english - przewale, rolling
przewalać in english - roll, upset, overturn, topple, welter

Random words


Przewaga in english - Dictionary: polish » english
Translations: advantage, mastery, preponderance, overbalance, vantage, dominance, predominance, bulge, superiority, ascendancy, overweight, prevalence, supremacy, advantage, predominance, preponderance, dominance, superiority