Rozum in english

Translation: rozum, Dictionary: polish » english

mind, brains, sagacity, understanding, senses, brain, savvied, knowing, reason, wit
rozum in english

Additional translations

reason, understanding, mind, wits, brains

Related words

Synonyms & Translations

reason
 • rozum
 • powód
 • przyczyna
 • racja
 • uzasadnienie
 • motyw

mind
 • umysł
 • zdanie
 • myśl
 • pamięć
 • opinia
 • rozum

understanding
 • zrozumienie
 • porozumienie
 • rozum
 • zdolność pojmowania
 • pojmowanie
 • porozumienie się

intellect
 • intelekt
 • rozum
 • umysł
 • rozsądek
 • mózg
 • inteligencja

wits
 • rozum

intelligence
 • inteligencja
 • wywiad
 • rozum
 • umysł
 • mądrość
 • pojętność

senses
 • rozum
 • rozsądek
 • przytomność

nous
 • rozum
 • zdrowy rozsądek

judgement
 • wyrok
 • orzeczenie
 • sąd
 • osądzenie
 • opinia
 • rozum

judgment
 • wyrok
 • orzeczenie
 • sąd
 • osądzenie
 • opinia
 • rozum

sense
 • zmysł
 • poczucie
 • sens
 • rozsądek
 • czucie
 • rozum

brains
 • mózg
 • rozum
 • głowa
 • rozumek
 • móżdżek

wit
 • dowcip
 • rozum
 • inteligencja
 • kpiarz
 • dowcipniś

Translations

roztwór in english - solution, solution of, the solution, solution was, a solution, dilution, tincture, dissolution
roztłaczać in english - spread, expand
rozumienie in english - understanding, understanding of the, comprehension, understanding of, understand, negotiation
rozumieć in english - understand, read, mean, understood, to understand, savvy, fathom, ...

Random words


Rozum in english - Dictionary: polish » english
Translations: mind, brains, sagacity, understanding, senses, brain, savvied, knowing, reason, wit, reason, understanding, mind, wits, brains