Stypendysta in english

Translation: stypendysta, Dictionary: polish » english

exhibitioner, foundational, scholarship, scholar
stypendysta in english

Additional translations

scholar, scholarship, scholarship holder, scholar of, scholarship holder of

Related words

Synonyms & Translations

scholar
  • uczony
  • stypendysta
  • naukowiec
  • badacz
  • erudyta
  • humanista

bursar
  • kwestor
  • stypendysta

exhibitioner
  • stypendysta

Translations

stymulowańá in english - stimulate, stimulate the, to stimulate, encourage, stimulated, boost
stypendium in english - scholarship, a scholarship, grant, fellowship, the scholarship, bursary, ...
stypulacja in english - stipulation
styren in english - styrene, of styrene, the styrene, styrene copolymer

Random words


Stypendysta in english - Dictionary: polish » english
Translations: exhibitioner, foundational, scholarship, scholar, scholar, scholarship, scholarship holder, scholar of, scholarship holder of