Unikać in english

Translation: unikać, Dictionary: polish » english

evade, eschew, shun, avoid, burke, shirk, parry, escape, avoided, pussyfoot, elude
unikać in english

Additional translations

avoid, avoided, to avoid, be avoided, avoid the

Related words

Synonyms & Translations

avoid
 • uniknąć
 • unikać
 • ustrzec się
 • wystrzegać się
 • stronić
 • omijać

eschew
 • unikać
 • powstrzymać się
 • zrezygnować z czegoś

get round
 • rozchodzić się
 • unikać

jink
 • unikać

shun
 • unikać
 • omijać

balk
 • przeszkadzać
 • udaremniać
 • przepuszczać
 • uchylać się
 • unikać
 • narowić się

Translations

unikat in english - unique, nonpareil, unikat, rarity, a rarity, curiosity
unikatowy in english - unique, a unique, the unique, your unique
uniknięcie in english - avoidance, escape, avoid, to avoid, avoiding, evasion
uniknąć in english - avoid, escape, to avoid, prevent, avoid the

Random words


Unikać in english - Dictionary: polish » english
Translations: evade, eschew, shun, avoid, burke, shirk, parry, escape, avoided, pussyfoot, elude, avoid, avoided, to avoid, be avoided, avoid the