Wewnętrzny in english

Translation: wewnętrzny, Dictionary: polish » english

domestic, inboard, ventral, in-house, internal, interim, intrinsic, confidential, inward, inner, interior, inside, inland
wewnętrzny in english

Additional translations

internal, inner, inside, interior, domestic

Related words

Synonyms & Translations

internal
 • wewnętrzny
 • domowy
 • krajowy
 • intymny

inner
 • wewnętrzny
 • środkowy
 • duchowy

interior
 • wewnętrzny

inside
 • wewnętrzny
 • poufny
 • zakulisowy

intrinsic
 • wewnętrzny
 • tkwiący w czymś
 • nieodłączny
 • faktyczny
 • istotny

domestic
 • domowy
 • krajowy
 • wewnętrzny
 • gospodarski
 • rodzinny
 • lokalny

inland
 • śródlądowy
 • dotyczący wnętrza kraju
 • wewnętrzny
 • śródziemny

intestine
 • wewnętrzny
 • domowy
 • bratobójczy

inward
 • wewnętrzny
 • myślowy
 • duchowy
 • skierowany do wnętrza

moral
 • moralny
 • etyczny
 • obyczajny
 • obyczajowy
 • duchowy
 • wewnętrzny

home
 • domowy
 • rodzinny
 • krajowy
 • miejscowy
 • sąsiadujący
 • wewnętrzny

Translations

wewnątrzpochodny in english - endogenous, intrinsic, the intrinsic, the endogenous
wewnętrznie in english - internally, inwardly, internal, intrinsically, an internally, domestically
wezbranie in english - freshet, spate, high water, freshet of, rising, lift
wezbrać in english - swell, surge, fill

Random words


Wewnętrzny in english - Dictionary: polish » english
Translations: domestic, inboard, ventral, in-house, internal, interim, intrinsic, confidential, inward, inner, interior, inside, inland, internal, inner, inside, interior, domestic