Celkom po anglicky

Preklad: celkom, Slovník: slovenčina » angličtina

entirely
celkom po anglicky

Doplnkové preklady: celkom

pretty, completely, quite, entirely, fully

Súvisiace pojmy

Ostatné jazyky

Synoymá & Preklady: celkom

quite
 • celkom
 • úplne
 • načisto
 • dosť
 • pomerne

completely
 • celkom
 • kompletne
 • úplne
 • vyčerpávajúco

entirely
 • celkom
 • úplne
 • dočista
 • naprosto
 • iba
 • výlučne

fully
 • úplne
 • celkom

pretty
 • dosť
 • celkom

in all
 • celkom
 • dokopy

for good
 • celkom
 • nadobro
 • navždy

utterly
 • absolútne
 • celkom
 • dočista
 • úplne

on the whole
 • celkom
 • vcelku

all
 • celkom
 • úplne

all in all
 • celkom
 • celkove
 • dohromady

altogether
 • celkom
 • úplne
 • vcelku
 • dohromady
 • naprosto

outright
 • naraz
 • okamžite
 • ihneď
 • na mieste
 • priamo
 • celkom

sheer
 • strmo
 • príkro
 • kolmo
 • priamo
 • rovno
 • celkom

wholly
 • celkom
 • úplne
 • výlučne

absolute
 • celkom

down to the ground
 • celkom
 • úplne

purely
 • úplne
 • celkom

stark
 • totálne
 • úplne
 • absolútne
 • celkom
 • dočista
 • mocne

heartily
 • srdečne
 • teplo
 • s chuťou
 • poriadne
 • úplne
 • celkom

reasonably
 • rozumne
 • múdro
 • dosť
 • celkom
 • obstojne
 • slušne

well
 • dobre
 • plne
 • celkom
 • oprávnene
 • plným právom
 • pravdepodobne

regularly
 • pravidelne
 • obvykle
 • stále
 • úplne
 • celkom

dead
 • uprostred
 • úplne
 • celkom
 • veľmi
 • priamo
 • jednoznačne

plumb
 • akurát
 • celkom

fairly
 • dosť
 • spravodlivo
 • celkom
 • úplne
 • obstojne
 • nestranne

right
 • úplne
 • napravo
 • v pravom uhle
 • vpravo
 • správne
 • celkom

just
 • presne tak
 • práve
 • práve keď
 • práve tak
 • len
 • celkom

with a vengeance
 • celkom
 • úplne

throughout
 • celkom
 • všade
 • vonkoncom
 • dôkladne

spankingly
 • celkom

thoroughly
 • dôkladne
 • starostlivo
 • celkom
 • úplne

plenty
 • celkom
 • veľa

nicely
 • dobre
 • pekne
 • výborne
 • celkom
 • úplne

clean
 • celkom
 • čisto
 • dočista

patently
 • očividne
 • celkom

for fair
 • úplne
 • celkom
 • určite
 • bezpečne

for keeps
 • navždy
 • úplne
 • celkom

enough
 • dosť
 • dostatočne
 • celkom

Súvisiace pojmy: celkom

celkom jazykový slovník angličtina, celkom po anglicky, celkom od začiatku po latinsky, celkom sa mi poplietol jazyk, celkom k úhrade, celkom praha

Preklady

celibát po anglicky - celibacy, celibate, the celibacy
celistvosť po anglicky - integrity, entirety, integrity of, the integrity, the integrity of
celkový po anglicky - overall, total, general, aggregate, global, gross, ...
celofán po anglicky - cellophane, regenerated cellulose film, coated regenerated cellulose film, cellophane paper
opar po anglicky - haze, herpes, mist, shingles, cold sore

Náhodné slová

Náhodné slová (slovenčina/angličtina)


Celkom po anglicky - Slovník: slovenčina » angličtina
Preklady: entirely, pretty, completely, quite, entirely, fully