Výkrik po anglicky

Preklad: výkrik, Slovník: slovenčina » angličtina

outcry, shriek
výkrik po anglicky

Doplnkové preklady

shout, scream, outcry, yelp, whoop

Súvisiace pojmy

Ostatné jazyky

Synoymá & Preklady

scream
 • krik
 • vresk
 • výkrik
 • vreskot
 • rachot
 • sranda

shout
 • krik
 • výkrik
 • pokrik
 • výkričník
 • volanie
 • vyvolávanie

outcry
 • protest
 • nesúhlas
 • krik
 • výkrik

shriek
 • piskot
 • zapískanie
 • škrekot
 • výkrik
 • vytie
 • zavytie

yelp
 • výkrik
 • vyšteknutie
 • vytie
 • zavýjanie
 • štekanie
 • zaštekanie

screech
 • škrekot
 • vresk
 • zavrešťanie
 • zavŕzganie
 • vrzgot
 • výkrik

squall
 • búrka
 • hromobitie
 • nápor
 • náraz
 • poryv
 • výkrik

whoop
 • výkrik
 • výskot
 • húkanie
 • lapanie dychu

yowl
 • skučanie
 • vytie
 • výkrik
 • nárek
 • zavýjanie

utterance
 • jazyk
 • výslovnosť
 • vyjadrenie
 • výrok
 • výraz
 • výkrik

interjection
 • citoslovce
 • výkrik

ejaculation
 • výkrik
 • zvolanie
 • vystrieknutie

yip
 • výkrik
 • vyšteknutie
 • vytie
 • zavýjanie
 • štekanie
 • zaštekanie

Súvisiace pojmy

výkrik jazykový slovník angličtina, výkrik zo sna, výkrik z nigérie, výkrik poprad, výkrik do tmy, výkrik bakchantiek, výkrik po anglicky

Preklady

nepravdivý po anglicky - false, untrue, fictitious, untruthful
výkop po anglicky - excavation, kickoff, cutting, kick off, trench
výkres po anglicky - drawing, design, drawing of, the drawing, a drawing
výkupné po anglicky - ransom, a ransom, the ransom, redemption, ransom of
výlet po anglicky - trip, outing, excursion, hike, tour

Náhodné slová

Náhodné slová (slovenčina/angličtina)


Výkrik po anglicky - Slovník: slovenčina » angličtina
Preklady: outcry, shriek, shout, scream, outcry, yelp, whoop