Výsluch po litovsky

Preklad: výsluch, Slovník: slovenčina » litovčina

pokalbis, interviu
výsluch po litovsky

Doplnkové preklady

klausa, klausymas, klausos, išklausius, išgirsti

Súvisiace pojmy

Ostatné jazyky

Súvisiace pojmy

výsluch jazykový slovník litovčina, výsluch dieťaťa, výsluch v kriminalistickej teórii a v praxi, výsluch svedka pred vznesením obvinenia, výsluch obžalovaného, výsluch svedka v prípravnom konaní, výsluch po litovsky

Preklady

postavení po litovsky - pozicija, padėtis, poziciją, vieta, pozicijos, sąlyga, ...
výslovnosť po litovsky - tarimas, tarimą, kirčiuoti, akcentuoti, akcentas, tarmė, tartis, dialektas
výslovný po litovsky - išreikšti, pareikšti, reikšti, išreiškia, skubus
výslužba po litovsky - išėjimas į pensiją, pasitraukimas, pensinio, senatvės, išėjimo į pensiją
výslužka po litovsky - palaikyti, pirmenybė, pirmenybę, naudai, palankiai

Náhodné slová

Náhodné slová (slovenčina/angličtina)


Výsluch po litovsky - Slovník: slovenčina » litovčina
Preklady: pokalbis, interviu, klausa, klausymas, klausos, išklausius, išgirsti