Nevychovaný in english

Translation: nevychovaný, Dictionary: slovak » english

naughty, ill-bred, rude, churlish, uncivil, ignorant
nevychovaný in english

Additional translations

rude, naughty, vulgar, loutish

Related words

Synonyms & Translations

rude
 • neslušný
 • šťavnatý
 • nevychovaný
 • nevzdelaný
 • primitívny
 • bezočivý

naughty
 • nevychovaný
 • nezbedný
 • neposlušný
 • zlý
 • naničhodný
 • darebácky

vulgar
 • nemravný
 • ordinárny
 • sprostý
 • obvyklý
 • drsný
 • nevychovaný

mannerless
 • nevychovaný
 • nemajúci dobré spôsoby

ill-mannered
 • nevychovaný
 • hrubý

misbehaved
 • nevychovaný

caddish
 • bezcharakterný
 • grobiansky
 • nečestný
 • nevychovaný
 • sprostý

wanton
 • rozmarný
 • nemravný
 • oplzlý
 • nečestný
 • zmyselný
 • nevychovaný

graceless
 • neohrabaný
 • nemotorný
 • nešikovný
 • netaktný
 • nevychovaný
 • hrubý

jungly
 • džungľovitý
 • žijúci v džungli
 • podobný džungli
 • neokrôchaný
 • nevychovaný

Translations

nevrlý in english - surly, grumpy, gruff, splenetic, crusty, sulky, peevish, ...
nevychovanec in english - bounder, cad, lout, magpie, baggage, oaf
nevyhnutný in english - necessary, required, inevitable, indispensable, unavoidable
nevykonanie in english - non-performance, failure, failure to, omission

Random words


Nevychovaný in english - Dictionary: slovak » english
Translations: naughty, ill-bred, rude, churlish, uncivil, ignorant, rude, naughty, vulgar, loutish