Podpora in english

Translation: podpora, Dictionary: slovak » english

assistance, succour, backing, behalf, subsidy, support
podpora in english

Additional translations: podpora

support, promotion, assistance, and photobank, photobank

Related words

Synonyms & Translations: podpora

support
 • podstavec
 • posila
 • výživné prostriedky
 • záštita
 • zástanca
 • podpora

favor
 • emblém
 • láskavosť
 • priazeň
 • náklonnosť
 • obľuba
 • podpora

staff
 • učiteľský zbor
 • štáb
 • vojenský štáb
 • štábny personál
 • personál
 • podpora

stanchion
 • nosník
 • podpora
 • stĺp
 • stojka
 • trám
 • železná tyčka

adhesion
 • oddanosť
 • podpora
 • priľnavosť
 • zrast
 • zrast tkanív
 • ľpenie

stay
 • zakotvenie
 • zdržanie
 • zastavenie
 • kotva
 • pobyt
 • podpora

backup
 • podpora
 • záloha
 • náhrada
 • nahromadenie
 • rezerva
 • opora

backing
 • podpora
 • stúpenci
 • vystuženie
 • pomoc
 • opora
 • podloženie

boost
 • účinná pomoc
 • povzbudenie
 • podpora
 • injekcia
 • reklama

maintenance
 • údržba
 • obsluha
 • obhospodarovanie
 • podpora
 • pestovanie
 • živobytie

supply
 • dodávka
 • vreckové
 • prítok
 • prívod
 • zásoba
 • podpora

countenance
 • podpora
 • pokoj
 • rovnováha
 • súhlas
 • rozvaha
 • tvár

assistance
 • pomoc
 • podpora
 • asistencia

encouragement
 • povzbudenie
 • podpora
 • stimul

favour
 • emblém
 • láskavosť
 • priazeň
 • náklonnosť
 • obľuba
 • podpora

relief
 • zreteľnosť
 • uľahčenie
 • uľavenie
 • útecha
 • zábava
 • podpora

succour
 • pomoc
 • podpora
 • posila
 • pomocník
 • útecha

succor
 • pomoc
 • podpora
 • posila
 • pomocník
 • útecha

endorsement
 • podpora
 • indosovanie
 • žíro
 • dodatok k poistke

indorsation
 • podpora
 • indosovanie
 • žíro
 • dodatok k poistke

indorsement
 • podpora
 • indosovanie
 • žíro
 • dodatok k poistke

corroboration
 • doklad
 • podpora
 • potvrdenie

suffrage
 • volebné právo
 • hlasovanie
 • voľba
 • hlas
 • hlasovací lístok
 • podpora

grant
 • štipendium
 • príspevok
 • dotácia
 • grant
 • poskytnutie
 • podpora

benefit
 • úžitok
 • podpora
 • výhoda
 • osoh
 • prospech
 • dobrodenie

subvention
 • podpora
 • subvencia

subsidy
 • subvencia
 • podpora

subsidiary
 • sesterská spoločnosť
 • výpomoc
 • pomocník
 • podpora

bracket
 • konzola
 • podpora
 • hranatá zátvorka

Translations

podpis in english - signature, signature of, the signature, signing, signature of the, autograph
podplatiteľný in english - venal, corruptible
podporovať in english - support, encourage, foster, promote, to promote, supply
podporučík in english - ensign, second lieutenant, lieutenant, ensigns

Random words


Podpora in english - Dictionary: slovak » english
Translations: assistance, succour, backing, behalf, subsidy, support, support, promotion, assistance, and photobank, photobank