Spása in english

Translation: spása, Dictionary: slovak » english

redemption, salvation
spása in english

Additional translations

salvation, redemption, saving, salvation of, the salvation

Related words

Synonyms & Translations

salvation
 • spása
 • vykúpenie
 • záchrana
 • spasenie
 • spasiteľ

redemption
 • vykúpenie
 • spása
 • spasenie
 • splatenie
 • splnenie
 • splácanie

saving
 • úspora
 • úschova
 • zníženie
 • šetrenie
 • záchrana
 • spása

refuge
 • útočisko
 • úkryt
 • útulok
 • spása
 • záchrana
 • ostrovček pre chodcov

resort
 • stredisko zábav
 • východisko
 • obľúbené miesto
 • útočisko
 • verejná miestnosť
 • spása

Translations

spánok in english - sleep, sleeping, slumber
spár in english - claw, joints, joint, gaps, the joints
spásaní in english - grazed, grazed by, grazing
späť in english - back, backward, return, back to, zpět

Random words


Spása in english - Dictionary: slovak » english
Translations: redemption, salvation, salvation, redemption, saving, salvation of, the salvation