Výhoda in english

Translation: výhoda, Dictionary: slovak » english

vantage, advantage, merit, convenience
výhoda in english

Additional translations

advantage, benefit, asset, convenience, advantage of

Related words

Synonyms & Translations

advantage
 • úžitok
 • výhoda
 • prednosť
 • zisk

benefit
 • úžitok
 • podpora
 • výhoda
 • osoh
 • prospech
 • dobrodenie

boon
 • dobročinnosť
 • výhoda
 • dar
 • láskavosť

odds
 • pravdepodobnosť
 • nádej
 • vyhliadka
 • nepriazeň
 • problém
 • výhoda

start
 • štart
 • začiatok
 • počiatok
 • zahájenie
 • vyhájenie
 • výhoda

convenience
 • vhodnosť
 • vymoženosť
 • výhoda
 • príslušenstvo
 • pohodlie

initiative
 • rozhodnosť
 • začiatok
 • výhoda

privilege
 • výsada
 • privilégium
 • výhoda
 • veľká česť
 • poslanecká imunita

privelege
 • výsada
 • privilégium
 • výhoda
 • veľká česť
 • poslanecká imunita

preference
 • prednosť
 • záľuba
 • výhoda
 • priazeň

payoff
 • odmena
 • odškodné
 • pointa
 • výhoda
 • výplata

account
 • správa
 • konto
 • výpočet
 • vyúčtovanie
 • účet
 • výhoda

asset
 • aktívum
 • prínos
 • výhoda
 • majetková hodnota
 • majetok

merit
 • hodnota
 • cena
 • zásluha
 • význam
 • výhoda
 • jadro

passport
 • cestovný pas
 • pas
 • výhoda
 • vymoženosť

facility
 • vybavenie
 • zariadenie
 • príslušenstvo
 • príslušnosť
 • príležitosť
 • výhoda

favour
 • emblém
 • láskavosť
 • priazeň
 • náklonnosť
 • obľuba
 • výhoda

favor
 • emblém
 • láskavosť
 • priazeň
 • náklonnosť
 • obľuba
 • výhoda

plus
 • výhoda

stead
 • kostra
 • podstavec
 • služba
 • úžitok
 • výhoda

van
 • čelo sprievodu
 • dodávka
 • dodávkové auto
 • nákladné auto
 • nákladný vagón
 • výhoda

interest
 • výhoda
 • záujem
 • zaujímavosť
 • dôležitosť
 • význam
 • vplyv

percentage
 • percento
 • výhoda

pro
 • profík
 • výhoda

amenity
 • príjemnosť
 • výhoda
 • pôvab

Translations

výdrž in english - stamina, staying power, holding time, endurance, life
výfuk in english - exhaust, outlet, výfuk, this seller výfuk, seller výfuk, vent
výhodný in english - useful, advantageous, convenient, favorable, profitable, favourable, ...
výhonok in english - shoot, sucker, sprout, burgeon, outgrowth

Random words


Výhoda in english - Dictionary: slovak » english
Translations: vantage, advantage, merit, convenience, advantage, benefit, asset, convenience, advantage of