İngilizce Anlamsız

Çeviri: anlamsız, Sözlük: türkçe » İngilizce

ludicrous, absurd, ridiculous, senseless, preposterous
İngilizce anlamsız

Ek çeviriler

meaningless, pointless, insignificant, senseless, frivolous

Benzer kelimeler

Diğer Diller

Eşanlamlılar & Çeviriler

meaningless
 • anlamsız
 • manâsız
 • abes
 • boş
 • içeriksiz

pointless
 • anlamsız
 • amaçsız
 • uçsuz
 • puansız
 • manâsız
 • saçma

insignificant
 • önemsiz
 • anlamsız
 • değersiz
 • cüzi
 • silik

senseless
 • anlamsız
 • duygusuz
 • mantıksız
 • saçma
 • hissiz
 • kendinden geçmiş

frivolous
 • anlamsız
 • uçarı
 • hoppa
 • fingirdek
 • hafif
 • boş

nonsensical
 • saçma
 • anlamsız
 • saçma sapan
 • abes
 • ipe sapa gelmez
 • abuk sabuk

dead-pan
 • ifadesiz
 • anlamsız
 • anlamsız yüz ifadesi olan
 • sönük
 • cansız

inexpressive
 • ifadesiz
 • söylemez
 • ifade etmez
 • ağzı sıkı
 • anlamsız

for the birds
 • anlamsız
 • saçma

barren
 • çorak
 • kıraç
 • kısır
 • verimsiz
 • anlamsız
 • boş

purposeless
 • amaçsız
 • boş
 • anlamsız

of no significance
 • anlamsız
 • önemsiz

unreasonable
 • mantıksız
 • makul olmayan
 • akıl almaz
 • abes
 • anlamsız
 • saçma

insane
 • deli
 • çılgın
 • delice
 • çıldırmış
 • delilere özgü
 • anlamsız

absurd
 • saçma
 • anlamsız
 • abes
 • mantıksız
 • olanaksız
 • ipe sapa gelmez

empty
 • boş
 • yoksun
 • boşuna
 • içeriksiz
 • anlamsız

blank
 • boş
 • yazısız
 • açık
 • ifadesiz
 • anlamsız
 • şaşırmış

expressionless
 • ifadesiz
 • anlamsız
 • boş

grotesque
 • garip
 • gülünç
 • acayip
 • anlamsız

inane
 • anlamsız
 • beyhude
 • boş
 • saçma
 • aptal

incoherent
 • tutarsız
 • anlamsız
 • bağdaşmaz
 • ipe sapa gelmez
 • abuk sabuk

inept
 • beceriksiz
 • yersiz
 • yeteneksiz
 • anlamsız
 • saçma
 • aptalca

ridiculous
 • gülünç
 • komik
 • anlamsız
 • rezalet

sodden
 • sırılsıklam
 • hamur gibi
 • çok ıslak
 • fitil gibi sarhoş
 • anlamsız
 • sarhoş

unmeaning
 • ifadesiz
 • anlamsız

vacuous
 • anlamsız
 • amaçsız
 • dalgın
 • ifadesiz
 • boş

vain
 • boş
 • kibirli
 • nafile
 • beyhude
 • kendini beğenmiş
 • anlamsız

yeasty
 • mayalı
 • anlamsız
 • maya gibi
 • boş
 • köpüklü
 • önemsiz

Benzer kelimeler

anlamsız dil sözlüğü İngilizce, anlamsız şiirler, anlamsız bitiyor, anlamsız cümleler, anlamsız kelimeler, anlamsız duygular, İngilizce anlamsız

Çeviriler

İngilizce anlam - meaning, sense, point, significance, meanings, import, signification, ...
İngilizce anlamak - figure out, to understand, understand, understanding, to understand the, grasp, comprehend, discern, ...
İngilizce anlatmak - explain, tell, describe, to tell, to explain, report
İngilizce anlayış - understanding, comprehension, mentality, understanding of, approach, discernment, apprehension
İngilizce duygulu - soulful, emotional, sensitive, feeling, sentient

Rastgele kelime

Rastgele kelime (türkçe/İngilizce)


İngilizce Anlamsız - Sözlük: türkçe » İngilizce
Çeviriler: ludicrous, absurd, ridiculous, senseless, preposterous, meaningless, pointless, insignificant, senseless, frivolous