İngilizce Boşaltmak

Çeviri: boşaltmak, Sözlük: türkçe » İngilizce

evacuate, empty
İngilizce boşaltmak

Ek çeviriler

turn out, empty, to empty, to vacate, discharge

Benzer kelimeler

Diğer Diller

Eşanlamlılar & Çeviriler

discharge
 • boşaltmak
 • taburcu etmek
 • görevden almak
 • işten atmak
 • tahliye etmek
 • deşarj etmek

drain
 • boşaltmak
 • suyunu çekmek
 • kurutmak
 • akıtmak
 • süzmek
 • süzülmek

empty
 • boşaltmak
 • dökmek
 • içini çıkarmak
 • tahliye etmek
 • boşalmak
 • içini boşaltmak

unload
 • boşaltmak
 • satmak
 • elden çıkarmak
 • anlatmak
 • açılmak

drain off
 • akıtmak
 • boşaltmak
 • akmak
 • boşalmak

pour from
 • boşaltmak
 • dökmek

evacuate
 • boşaltmak
 • tahliye etmek
 • vücuttan dışarı atmak

pour out of
 • boşaltmak
 • dökmek

pour
 • dökmek
 • akıtmak
 • boşaltmak
 • yağdırmak
 • akmak
 • yağmak

ejaculate
 • boşalmak
 • söyleyivermek
 • fışkırtmak
 • boşaltmak
 • fışkırmak
 • haykırmak

clean
 • temizlemek
 • arındırmak
 • arıtmak
 • parlatmak
 • boşaltmak

clear
 • temizlemek
 • gidermek
 • aydınlatmak
 • bilgi vermek
 • açmak
 • boşaltmak

draw off
 • geri çekmek
 • çekmek
 • çekip çıkarmak
 • boşaltmak
 • çıkarmak
 • saptırmak

debus
 • araçtan inmek
 • yük boşaltmak
 • boşaltmak

deplenish
 • dökmek
 • boşaltmak

deplete
 • tüketmek
 • boşaltmak
 • dökmek
 • bitirmek
 • kurutmak

disgorge
 • kusmak
 • dökülmek
 • zoraki geri vermek
 • isteksizce geri vermek
 • boşaltmak

dismantle
 • sökmek
 • parçalamak
 • yürürlükten kaldırmak
 • çıkarmak
 • dağıtmak
 • boşaltmak

unlade
 • boşaltmak
 • indirmek

dump
 • dökmek
 • boşaltmak
 • indirmek
 • yığmak
 • damping yapmak

excrete
 • salgılamak
 • çıkarmak
 • boşaltmak

exhaust
 • boşaltmak
 • tüketmek
 • çıkarmak
 • kurutmak
 • bitirmek
 • yormak

let off
 • ateşlemek
 • patlatmak
 • serbest bırakmak
 • boşaltmak
 • hafif ceza vermek
 • salmak

strip
 • soymak
 • çıkarmak
 • üstünü çıkarmak
 • örtüsünü kaldırmak
 • açmak
 • boşaltmak

teem
 • yavrulamak
 • dolu olmak
 • kaynamak
 • dökülmek
 • boşalmak
 • boşaltmak

bleed
 • kanamak
 • kan kaybetmek
 • akmak
 • kan almak
 • kan ağlamak
 • boşaltmak

drain away
 • akıtmak
 • boşaltmak
 • akmak
 • boşalmak
 • suyunu çekmek
 • tükenmek

unpack
 • açmak
 • bavuldan çıkarmak
 • boşaltmak

vacate
 • boşaltmak
 • terketmek
 • ayrılmak
 • istifa etmek
 • tahliye etmek
 • feshetmek

void
 • boş bırakmak
 • boşaltmak
 • hükümsüz kılmak
 • terketmek
 • çıkarmak
 • atmak

tip out
 • boşaltmak
 • eğip dökmek
 • boşaltılmak

tip over
 • boşaltmak
 • dökmek
 • devrilmek
 • takla atmak
 • burun üstü gelmek

tip
 • uç takmak
 • ucuna bir şey takmak
 • bahşiş vermek
 • uyarmak
 • tiyo vermek
 • boşaltmak

quit
 • çıkmak
 • bırakmak
 • vazgeçmek
 • istifa etmek
 • çekilmek
 • boşaltmak

Benzer kelimeler

boşaltmak dil sözlüğü İngilizce, boşaltmak için sözler, boşaltmak için, boşaltmak ne demek, boşaltmak eş anlamlısı, boşaltmak nasıl olur, İngilizce boşaltmak

Çeviriler

İngilizce boğulmak - smother, get drowned, choke, splutter, be drowned, suffocate
İngilizce boş - free, empty, blank, null, leisure, fruitless, hollow, vacuous, ...
İngilizce boşanma - divorce, the divorce, a divorce, divorces, of divorce
İngilizce boşboğaz - gabby, garrulous, tattler, babbler, indiscreet
İngilizce dönmek - return, return to, switch, revert, go back, revolve, turn

Rastgele kelime

Rastgele kelime (türkçe/İngilizce)


İngilizce Boşaltmak - Sözlük: türkçe » İngilizce
Çeviriler: evacuate, empty, turn out, empty, to empty, to vacate, discharge