İngilizce Hak

Çeviri: hak, Sözlük: türkçe » İngilizce

justice, claim, right
İngilizce hak

Ek çeviriler

right, claim, merit, rights, deserve

Benzer kelimeler

Diğer Diller

Eşanlamlılar & Çeviriler

right
 • sağ
 • hak
 • doğruluk
 • gerçek
 • düzen
 • sağ taraf

justice
 • adalet
 • yargı
 • hak
 • dürüstlük
 • doğruluk
 • hakim

claim
 • talep
 • iddia
 • alacak
 • istek
 • hak
 • dava

benefit
 • yarar
 • fayda
 • çıkar
 • hak
 • menfaat
 • avantaj

authority
 • yetki
 • otorite
 • yetki belgesi
 • hüküm
 • nüfuz
 • hak

dibs
 • beştaş
 • ufak para
 • hak

due
 • hak

franchise
 • imtiyaz
 • hak
 • ayrıcalık
 • muhafiyet
 • dokunulmazlık
 • satış tekeli hakkı

jus
 • hukuk
 • hak

title
 • başlık
 • isim
 • sıfat
 • ünvan
 • ad
 • hak

warrant
 • garanti
 • teminât
 • vekâletname
 • yetki belgesi
 • hak
 • yetki

warranty
 • garanti
 • yetki
 • hak
 • kefalet
 • haklı neden

Benzer kelimeler

hak dil sözlüğü İngilizce, hak şerleri hayreyler, hak nedir, hak ve hürriyetler, hak ve özgürlükler, hak ve eşitlik partisi, İngilizce hak

Çeviriler

İngilizce hain - traitor, treacherous, villain, betrayer, nefarious, perfidious
İngilizce hainlik - treachery, treason, villainy, betrayal, insidiousness, perfidy, ...
İngilizce hakaret - insult, defamation, slight, contempt, outrage, affront
İngilizce hakem - referee, arbitrator, judge, umpire, arbitral
İngilizce projeksiyon - projection, projections, projector, the projection, projectors

Rastgele kelime

Rastgele kelime (türkçe/İngilizce)


İngilizce Hak - Sözlük: türkçe » İngilizce
Çeviriler: justice, claim, right, right, claim, merit, rights, deserve