İngilizce Uygunluk

Çeviri: uygunluk, Sözlük: türkçe » İngilizce

accord, conformity, propriety
İngilizce uygunluk

Ek çeviriler

fitness, conformity, suitability, compatibility, relevance

Benzer kelimeler

Diğer Diller

Eşanlamlılar & Çeviriler

relevance
 • ilgi
 • uygunluk
 • ilişki
 • alâka

conformity
 • uygunluk
 • uyum
 • benzerlik
 • uyma
 • kilise kurallarına uyma
 • kilise üyesi olma

suitability
 • uygunluk
 • elverişlilik
 • uygun olma
 • yerindelik
 • yakışırlık

fitness
 • uygunluk
 • yetenek
 • formda olma
 • sağlık

compatibility
 • uygunluk
 • bağdaşma

convenience
 • kolaylık
 • uygunluk
 • elverişlilik
 • müsait oluş
 • yarar
 • kazanç

correctitude
 • doğruluk
 • uygunluk
 • dürüstlük

accordance
 • uyum
 • uygunluk
 • uygun olma

congruence
 • uygunluk
 • ahenk
 • uyum
 • eşleşim

congeniality
 • cana yakınlık
 • uygunluk
 • benzerlik

conformation
 • uygunluk
 • uyma
 • adaptasyon
 • uyarlama
 • biçim
 • yapı

comeliness
 • alımlılık
 • çekicilik
 • güzellik
 • uygunluk

coherency
 • tutarlık
 • ahenk
 • eş fazlı olma
 • yapışma
 • uyum
 • uygunluk

coherence
 • uyum
 • uygunluk
 • tutarlık
 • yapışma
 • ahenk
 • eş fazlı olma

aptitude
 • yetenek
 • kabiliyet
 • uygunluk
 • eğilim
 • meyil

appositeness
 • yerindelik
 • münasiplik
 • uygunluk

advisability
 • tavsiye edilebilirlik
 • uygunluk

adequacy
 • yeterlik
 • uygunluk

adaptation
 • adaptasyon
 • uyarlama
 • intibak
 • alıntı
 • uyma
 • uygunluk

acceptability
 • kabul edilebilirlik
 • uygunluk

handiness
 • beceriklilik
 • el yatkınlığı
 • ustalık
 • uygunluk
 • fayda

concord
 • harmoni
 • hızlı ve lüks uçak
 • uyum
 • anlaşma
 • uygunluk
 • barış

congruity
 • ahenk
 • eşleşim
 • uygunluk
 • uyum

seemliness
 • yakışık alma
 • uygunluk

relevancy
 • ilgi
 • ilişki
 • alâka
 • uygunluk

propriety
 • uygunluk
 • yerindelik
 • adetlere uyma

propitiousness
 • uygunluk

pertinence
 • yerindelik
 • uygunluk
 • ilgi

opportuneness
 • yerindelik
 • uygunluk

happiness
 • mutluluk
 • saadet
 • uygunluk

fidelity
 • vefa
 • doğruluk
 • bağlılık
 • sadakât
 • uygunluk

felicity
 • saadet
 • yerinde kullanılan söz
 • mutluluk
 • uygunluk

expediency
 • menfaat
 • çıkar yol
 • uygunluk
 • çıkar
 • çare

expedience
 • menfaat
 • çıkar yol
 • uygunluk
 • çıkar
 • çare

decency
 • terbiye
 • edep
 • nezaket
 • namus
 • anlayışlılık
 • uygunluk

correspondence
 • yazışma
 • haberleşme
 • uygunluk
 • benzeşme
 • mektuplaşma
 • muhabirin ilettiği haber

sufficiency
 • yeterlik
 • kifayet
 • yeterli miktar
 • uygunluk
 • elverişlilik

correctness
 • doğruluk
 • uygunluk
 • dürüstlük

Benzer kelimeler

uygunluk dil sözlüğü İngilizce, uygunluk belgesi, uygunluk geçerliği, uygunluk belgesi sorgulama, uygunluk denetimi, uygunluk belgesi örneği, İngilizce uygunluk

Çeviriler

İngilizce uygulamak - apply, implement, enforce, practice, perform, employ, use
İngilizce uygun - appropriate, suitable, proper, convenient, fit, apt, eligible, ...
İngilizce uyku - sleep, sleeping, to sleep, sleep in, slumber
İngilizce uykulu - sleepy, drowsy, the sleepy, a sleepy, asleep
İngilizce yalandan - false, colorable, under false pretenses, lie

Rastgele kelime

Rastgele kelime (türkçe/İngilizce)


İngilizce Uygunluk - Sözlük: türkçe » İngilizce
Çeviriler: accord, conformity, propriety, fitness, conformity, suitability, compatibility, relevance