İngilizce Yetenek

Çeviri: yetenek, Sözlük: türkçe » İngilizce

power, genius, aptitude, talent, ability, flair, faculty, gift, endowment
İngilizce yetenek

Ek çeviriler: yetenek

ability, talent, capability, capacity, competence

Benzer kelimeler

Diğer Diller

Eşanlamlılar & Çeviriler: yetenek

ability
 • yetenek
 • beceri
 • yeterlik
 • güç
 • iktidar

capability
 • yetenek
 • kapasite
 • kabiliyet
 • güç
 • iktidar

talent
 • yetenek
 • marifet
 • kabiliyet
 • yetenekli kimse
 • eski para ve tartı sistemi

skill
 • beceri
 • ustalık
 • yetenek
 • beceriklilik
 • hüner
 • maharet

disposition
 • eğilim
 • yaradılış
 • yapı
 • yetenek
 • istek
 • düzen

accomplishments
 • kabiliyet
 • yetenek
 • beceri

competency
 • yeterlik
 • yetenek
 • ehliyet
 • yetki
 • geçinip gidecek kadar gelir

competence
 • yetki
 • yeterlik
 • yetenek
 • ehliyet
 • geçinip gidecek kadar gelir

capacity
 • kapasite
 • hacim
 • verim
 • yetenek
 • kabiliyet
 • yeterlik

calibre
 • kalibre
 • çap
 • yetenek

caliber
 • kalibre
 • çap
 • yetenek

bent
 • istek
 • eğilim
 • yetenek
 • yatkınlık
 • çimen
 • çimenlik

artistry
 • sanatçılık
 • sanat yeteneği
 • yetenek
 • güzel sanatlarla uğraşma

aptness
 • kabiliyet
 • yatkınlık
 • çabuk kavrama
 • zekilik
 • yetenek

aptitude
 • yetenek
 • kabiliyet
 • uygunluk
 • eğilim
 • meyil

parts
 • parçalar
 • bölge
 • yetenek
 • semt

accomplishment
 • başarı
 • tamamlama
 • başarma
 • yapma
 • beceri
 • yetenek

dowry
 • çeyiz
 • drahoma
 • yetenek
 • Allah vergisi

vocation
 • meslek
 • davet
 • çağrı
 • yetenek
 • kabiliyet
 • uğraşı

quality
 • kalite
 • nitelik
 • vasıf
 • özellik
 • yapı
 • yetenek

prerogative
 • ayrıcalık
 • imtiyaz
 • kabiliyet
 • yetenek

power
 • güç
 • enerji
 • iktidar
 • kuvvet
 • yetenek
 • otorite

instinct
 • içgüdü
 • sezgi
 • yetenek
 • kabiliyet

dower
 • çeyiz
 • drahoma
 • kabiliyet
 • yetenek

gift
 • hediye
 • armağan
 • doğuştan yetenek
 • hibe
 • bağış
 • yetenek

flair
 • yetenek
 • sezgi
 • sezme
 • kabiliyet

fitness
 • uygunluk
 • yetenek
 • formda olma
 • sağlık

faculty
 • fakülte
 • yetenek
 • kabiliyet
 • beceri
 • Allah vergisi
 • yeti

facility
 • tesis
 • kolaylık
 • rahatlık
 • olanak
 • imkân
 • yetenek

efficiency
 • verim
 • etkinlik
 • işgüzarlık
 • yeterlik
 • yetenek
 • etki

hand
 • el
 • yardım
 • parti
 • pay
 • parmak
 • yetenek

Benzer kelimeler: yetenek

yetenek dil sözlüğü İngilizce, yetenek sizsiniz final, yetenek sizsiniz 3 adam, yetenek sizsiniz türkiye şahin kendirci, yetenek sizsiniz baha, yetenek sizsiniz türkiye rap, İngilizce yetenek

Çeviriler

İngilizce kaçış - escape, flight, getaway, escape from, escape the
İngilizce yerlikli - yerlikl, appropriate, proper
İngilizce yeryüzü - earth, world, the earth, on earth, ground, globe, land, ...
İngilizce yeterlik - competence, qualification, proficiency, competency, sufficiency, enough
İngilizce yetersiz - inadequate, insufficient, unsatisfactory, short, poorly, deficient

Rastgele kelime

Rastgele kelime (türkçe/İngilizce)


İngilizce Yetenek - Sözlük: türkçe » İngilizce
Çeviriler: power, genius, aptitude, talent, ability, flair, faculty, gift, endowment, ability, talent, capability, capacity, competence