Hüküm in english

Translation: hüküm, Dictionary: turkish » english

verdict
hüküm in english

Additional translations

provision, judgment, provisions, provisions of, the provisions

Related words

Synonyms & Translations

provision
 • karşılık
 • hüküm
 • sağlama
 • hazırlık
 • önlem
 • kanun hükmü

judgment
 • karar
 • yargı
 • hüküm
 • yargılama
 • muhakeme
 • sağduyu

verdict
 • karar
 • hüküm
 • yargı
 • juri kararı
 • fikir

authority
 • yetki
 • otorite
 • yetki belgesi
 • hüküm
 • nüfuz
 • itibar

sentence
 • cümle
 • tümce
 • söz
 • karar
 • özdeyiş
 • hüküm

decision
 • karar
 • hüküm
 • sonuç
 • kararlılık

judgement
 • karar
 • yargı
 • hüküm
 • yargılama
 • muhakeme
 • sağduyu

adjudication
 • hüküm
 • hüküm verme
 • karar

assize
 • kurul kararı
 • hüküm

award
 • ödül
 • mükâfat
 • tazminat
 • ödenek
 • karar
 • hüküm

rule
 • kural
 • hüküm
 • talimat
 • kanun
 • prensip
 • mahkeme kararı

deliverance
 • kurtuluş
 • kurtarma
 • hüküm
 • kanı
 • yargı

dicta
 • vecize
 • resmi açıklama
 • özdeyiş
 • hüküm

dictum
 • vecize
 • resmi açıklama
 • özdeyiş
 • hüküm

doom
 • kör talih
 • kader
 • alın yazısı
 • ölüm
 • ölüm cezası
 • hüküm

estimate
 • tahmin
 • takdir
 • değerlendirme
 • hesap
 • ölçüm
 • hüküm

fiat
 • emir
 • hüküm
 • karar
 • yetki
 • resmi izin
 • irade

operation
 • işlem
 • operasyon
 • işletme
 • çalıştırma
 • cerrahi müdahale
 • hüküm

predication
 • hüküm
 • yükleme

proviso
 • şart
 • koşul
 • hüküm
 • madde

ruling
 • yargı
 • hüküm
 • mahkeme kararı
 • çizgi
 • cetvelle çizme
 • yönetim

statute
 • tüzük
 • yasa
 • statü
 • kanun
 • hüküm
 • kural

conclusion
 • sonuç
 • son
 • netice
 • karar
 • kanı
 • hüküm

Translations

hücre in english - cell, cellular, cells, the cell, the cells, corner, niche, recess, ...
hücum in english - attack, offensive, rush, assault, storm, aggression, onset, ...
hükümdar in english - ruler, monarch, sovereign, prince, rulers
hükümet in english - government, governmental, state, governments, the government, province, ...

Random words


Hüküm in english - Dictionary: turkish » english
Translations: verdict, provision, judgment, provisions, provisions of, the provisions