Sınıf in english

Translation: sınıf, Dictionary: turkish » english

level, stratum, family, class, category, tier, rank, grade, form
sınıf in english

Additional translations

class, classroom, grade, category, rate

Related words

Synonyms & Translations

class
 • sınıf
 • class
 • ders
 • derslik
 • grup
 • mevki

grade
 • sınıf
 • kalite
 • derece
 • aşama
 • basamak
 • rütbe

classroom
 • sınıf
 • derslik
 • dersane

schoolroom
 • sınıf
 • derslik

sort
 • tür
 • çeşit
 • sınıf
 • kalite
 • tip
 • punto

category
 • kategori
 • sınıf
 • grup
 • zümre
 • bölüm

branch
 • şube
 • dal
 • branş
 • kol
 • kol
 • sınıf

circle
 • daire
 • çember
 • halka
 • dönge
 • etraf
 • sınıf

denomination
 • mezhep
 • ad
 • isim
 • sınıf
 • çeşit
 • nominal değer

estate
 • arazi
 • mülk
 • emlâk
 • malikâne
 • varlık
 • sınıf

form
 • form
 • biçim
 • şekil
 • kalıp
 • model
 • sınıf

genus
 • cins
 • familya
 • sınıf
 • tür

order
 • sipariş
 • düzen
 • emir
 • sıra
 • tertip
 • sınıf

race
 • yarış
 • ırk
 • döl
 • soy
 • nesil
 • sınıf

rank
 • rütbe
 • derece
 • sıra
 • dizi
 • saf
 • sınıf

rate
 • oran
 • kur
 • rayiç
 • değer
 • ücret
 • sınıf

sphere
 • küre
 • yuvar
 • yerküre
 • gökyüzü
 • tabaka
 • sınıf

states
 • derece
 • paye
 • sınıf

Translations

sınai in english - industrial, the industrial, of industrial
sınav in english - push ups, exam, examination, exams, test, inspection, scrutiny
sınıflandırmak in english - classify, sort, categorize, label, to classify, assort
sınırlama in english - limitation, restriction, constraint, restraint, limitations, ...

Random words


Sınıf in english - Dictionary: turkish » english
Translations: level, stratum, family, class, category, tier, rank, grade, form, class, classroom, grade, category, rate