Виправдання in english

Translation: виправдання, Dictionary: ukrainian » english

absolution, salvo, justly, pleasance, acquittal, explanation, exculpation, apology
виправдання in english

Additional translations

justification, excuse, defense, acquittal, justify

Related words

Synonyms & Translations

justification
 • виправдання
 • виправдні обставини
 • правомірність

excuse
 • вибачення
 • вимівка
 • вимова
 • виправдання
 • відмовка
 • перепрошення

acquittal
 • виконання
 • виправдання
 • звільнення

acquittance
 • виправдання
 • звільнення
 • квит
 • квитанція
 • квіт
 • розписка

explanation
 • виправдання
 • пояснення
 • роз'яснення
 • роз'яснювання
 • тлумачення

allowance
 • допущення
 • пайок
 • фора
 • кишенькові гроші
 • перевага
 • виправдання

apology
 • апологія
 • вибачення
 • вимівка
 • виправдання
 • погана заміна
 • захист

palliation
 • виправдання
 • тимчасове полегшення
 • применшення

warrant
 • виправдання
 • гарантія
 • ордер
 • повноваження
 • свідчення
 • патент

warranty
 • виправдання
 • гарантія
 • дозвіл
 • підстава
 • поручительство
 • умова

whitewash
 • білення
 • виправдання
 • побілка
 • мащення
 • реабілітація
 • обілення

alibi
 • алібі
 • привід
 • виправдання

exculpation
 • виправдання
 • реабілітація

defence
 • виправдання
 • заступа
 • захист
 • захорона
 • оборона

defense
 • виправдання
 • заступа
 • захист
 • захорона
 • оборона

absolution
 • виправдання
 • прощення

Translations

виправдайте in english - justify, exculpate
виправдайтеся in english - vypravdaytesya, acquit
виправдати in english - justify, justified, meet, to justify, warrant, exonerate
виправдний in english - justificatory, exonerative, justificative, justified

Random words


Виправдання in english - Dictionary: ukrainian » english
Translations: absolution, salvo, justly, pleasance, acquittal, explanation, exculpation, apology, justification, excuse, defense, acquittal, justify